reCAPTCHA demo: Simple page
Back

Free 60 câu hỏi về cuộc đời

Hãy dành một khoảng thời gian thật tĩnh lặng, lắng nghe bản thân mình cùng những bản Nhạc thiền để khám phá về con người bạn, sống với chính bản thân mình và trả lời những câu hỏi sau đây nhé!

Step 1 of 12

1. Điều gì mà không ai (thậm chí là người yêu, bố, mẹ hay người bạn thân) biết về bạn?
2. Điều gì làm bạn cảm thấy bối rối trước công chúng?
3. Điều gì bạn nghĩ là khó khăn lớn nhất của mình? Bạn đã làm gì với chúng?
4. Điểm mạnh lớn nhất của bạn là gì? Bạn phát triển nó như thế nào?
5. Bạn làm gì để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình? Bạn đã từng làm nó trì trệ như thế nào?
×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!