Back

Gói Học Sinh Viên

rocket

Gói 6 tháng

Giá gốc 897.000 VND

599.000 VND

crown 300x209 1

Gói 1 Năm

Giá Gốc 1.347.000 VND

899.000 VND

punch 300x209 1

Gói 3 Năm

Giá gốc 2.997.000 VND

1.999.000 VND

Chính sách của Fudubank

Các em Lưu ý  :

  1. Học viên phải vào website để đăng ký tài khoản và chọn Người hỗ trợ của bạn , để người đó có thể hỗ trợ tư vấn sau khi các em làm xong bài Trắc nghiệm.
  2. Chúng tôi cài cơ chế share tài khoản nếu phát hiện lần đầu chúng tôi sẽ gửi cảnh báo , Nhưng lần thứ 2 chúng tôi sẽ bắt đăng nhập bằng Email . Nhưng nếu các em cố tình vi phạm chính sách của chúng tôi chúng tôi sẽ xoá tài khoản của cá nhân học viên đó .
  3. Nếu các em không muốn sử dụng gói thì có thể mua khoá học riêng lẻ thời gian hoạt động là 6 tháng .
×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!