reCAPTCHA demo: Simple page
Back

Từ điển nghề nghiệp Fudubank

“Từ điển nghề nghiệp” là một cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực ngành nghề, từ đó giúp người dùng có thể tra cứu dễ dàng các thông tin vị trí nghề nghiệp, chức danh nghề nghiệp, phạm vi làm việc, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, bằng cấp của từng vị trí nghề nghiệp thuộc lĩnh vực ngành nghề cá nhân chuẩn bị lựa chọn hoặc đang theo đuổi

Bạn cần hướng nghiệp cho bản thân nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Quy trình hướng nghiệp Full sẽ cùng bạn tháo gỡ khó khăn để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

Nhóm Ngành

Nhóm Nghề