Back

I. Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân tại website Huongnghiepvietnam.net:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tốt nhất cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Xác nhận và xử lý đơn hàng, giao hàng đến bạn.
  • Đánh giá kết quả các bài trắc nghiệm để nhằm đưa ra cho bạn một kết quả chính xác nhất.
  • Cung cấp thông tin, tin tức, khuyến mãi liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và dịch vụ của chúng tôi.

II. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin:

Thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích đã được thông báo và được quy định trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này.

III. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin:

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để đảm bảo thực hiện các mục đích đã thông báo. Sau thời gian này, chúng tôi sẽ tiến hành xoá hoặc mã hoá mọi dữ liệu cá nhân của bạn và cam kết không cung cấp hay bán cho các đơn vị tổ chức khác .

IV. Người Hoặc Tổ Chức Có Thể Được Tiếp Cận Với Thông Tin:

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ, chuyển giao hoặc chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp được quy định bởi pháp luật hoặc có sự đồng ý của bạn.

V. Địa Chỉ Liên Lạc và Chỉnh Sửa Thông Tin:

Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:
email : fudubank.edu@gmail.com hoặc số Hotline : 0937264699 hoặc trong phần tài khoản của bạn có thể chỉnh sửa được.


Chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn trong việc chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân của mình trên hệ thống Website của chúng tôi.

VI. Cơ Chế Tiếp Nhận và Giải Quyết Khiếu Nại:

Trong trường hợp bạn có khiếu nại liên quan đến việc sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi thông báo của thông tin cá nhân, bạn có thể gửi khiếu nại cho chúng tôi qua địa chỉ liên hệ đã được cung cấp. Chúng tôi cam kết tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

VII. Hiển Thị Rõ Ràng Chính Sách:

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này sẽ được hiển thị rõ ràng cho bạn trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân. Chúng tôi đảm bảo bạn có đủ thông tin và hiểu biết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân.

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!