Back

Chính sách Fudubank

Hiện nay chúng tôi triển khai 2 mô hình kinh doanh :

  1. Online thông qua Affiliate marketing cá nhân sẽ phải marketing như thế nào để học sinh click vào link của bạn thì hệ thống sẽ tính hoa hồng cho bạn khi học sinh phát sinh ra Đăng ký khoá học tại Fudubank hệ thống sẽ tính hoa hồng cho các bạn là 30% 
  2. Offline chúng tôi sẽ cấp cho bạn 6 mã của 3 khoá học . Khi các bạn tư vấn và học viên mua khoá học bằng mã kích hoạt của bạn chúng tôi sẽ thanh toán hoa hồng cho bạn .

Lưu ý : Hiện nay chúng tôi sẽ quản lý Data  theo cách sau 

  1. Nếu bạn muốn sở hữu data thì phải chi trả thêm phí quản lý data vì hiện nay có rất nhiều người sử dụng data sai mục đích nên đây là cơ chế bảo vệ người dùng của chúng tôi .Khi chia sẻ cho học viên nhớ nói các em điền người hỗ trợ bạn là ai vào !
  2. Chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bên cần Data để có cơ chế bảo vệ quyền lợi các em tốt nhất .

Quản lý data

VND 1.000.000 6 Tháng
  • Hỗ trợ kỹ thuật
  • Tự Eport Data bất cứ lức nào

Quản lý data

VND 1.500.000 1 Năm
  • Hỗ trợ kỹ thuật
  • Tự Eport Data bất cứ lức nào
Hot

Quản lý data

VND 3.000.000 3 Năm
  • Hỗ trợ kỹ thuật
  • Tự Eport Data bất cứ lức nào

2. Nếu bạn không quan tâm đến Data thì data đó sẽ thuộc về công ty Fudubank chúng tôi sẽ quản lý data này .

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!