Chọn môn học vào lớp 10

500,000VND

Nội dung Khoá học

Giới thiệu
  • Bài 1 : Tại sao phải chọn tổ hợp môn
  • Bài 2 : Làm thế nào để bạn chọn tổ hợp môn vào lớp
  • Bài 3: Khó khăn gặp phải khi chọn tổ hợp môn
  • Bài 4 : Mục đích của việc lựa chọn môn học

Công cụ

  • Bài 5: Quy trình lựa chọn môn học
  • Bài 6: Trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp cá nhân
  • Bài 7: Xác định ngành và khối phù hợp
  • Bài 8: Hướng dẫn chọn ngành thi

Học thử :  Học thử

 

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!
AI Chatbot Avatar