reCAPTCHA demo: Simple page
Back

Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật & Kỹ thuật

Mã ngànhTên ngành họcNhóm ngành họcLĩnh vựcCấp
7510101Công nghệ kỹ thuật kiến trúcCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510102Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510103Công nghệ kỹ thuật xây dựngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510104Công nghệ kỹ thuật giao thôngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510105Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510201Công nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510202Công nghệ chế tạo máyCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510203Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510205Công nghệ kỹ thuật ô tôCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510206Công nghệ kỹ thuật nhiệtCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510207Công nghệ kỹ thuật tàu thủyCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510211Bảo dưỡng công nghiệpCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510302Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thôngCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510303Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510401Công nghệ kỹ thuật hóa họcCông nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510402Công nghệ vật liệuCông nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510406Công nghệ kỹ thuật môi trườngCông nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510407Công nghệ kỹ thuật hạt nhânCông nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510601Quản lý công nghiệpQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510604Kinh tế công nghiệpQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510605Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510701Công nghệ dầu khí và khai thác dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7510801Công nghệ kỹ thuật inCông nghệ kỹ thuật inCông nghệ kỹ thuậtĐại học
7520101Cơ kỹ thuậtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520103Kỹ thuật cơ khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520114Kỹ thuật cơ điện tửKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520115Kỹ thuật nhiệtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520116Kỹ thuật cơ khí động lựcKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520117Kỹ thuật công nghiệpKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520118Kỹ thuật hệ thống công nghiệpKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520120Kỹ thuật hàng khôngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520121Kỹ thuật không gianKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520122Kỹ thuật tàu thủyKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520130Kỹ thuật ô tôKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520137Kỹ thuật inKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520138Kỹ thuật hàng hảiKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520201Kỹ thuật điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtĐại học
7520204Kỹ thuật rađa - dẫn đườngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtĐại học
7520205Kỹ thuật thủy âmKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtĐại học
7520206Kỹ thuật biểnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtĐại học
7520207Kỹ thuật điện tử - viễn thôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtĐại học
7520212Kỹ thuật y sinhKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtĐại học
7520216Kỹ thuật điều khiển và tự động hóaKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtĐại học
7520301Kỹ thuật hóa họcKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtĐại học
7520309Kỹ thuật vật liệuKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtĐại học
7520310Kỹ thuật vật liệu kim loạiKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtĐại học
7520312Kỹ thuật dệtKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtĐại học
7520320Kỹ thuật môi trườngKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtĐại học
7520401Vật lý kỹ thuậtVật lý kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520402Kỹ thuật hạt nhânVật lý kỹ thuậtKỹ thuậtĐại học
7520501Kỹ thuật địa chấtKỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaKỹ thuậtĐại học
7520502Kỹ thuật địa vật lýKỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaKỹ thuậtĐại học
7520503Kỹ thuật trắc địa - bản đồKỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaKỹ thuậtĐại học
7520601Kỹ thuật mỏKỹ thuật mỏKỹ thuậtĐại học
7520602Kỹ thuật thăm dò và khảo sátKỹ thuật mỏKỹ thuậtĐại học
7520604Kỹ thuật dầu khíKỹ thuật mỏKỹ thuậtĐại học
7520607Kỹ thuật tuyển khoángKỹ thuật mỏKỹ thuậtĐại học
6510101Công nghệ kỹ thuật kiến trúcCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510102Công nghệ kỹ thuật giao thôngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510103Công nghệ kỹ thuật xây dựngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510104Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510105Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510108Xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợiCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510109Xây dựng công trình thủyCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510110Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắtCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510111Bảo dưỡng, sửa chữa công trình giao thông đường sắt đô thịCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510112Lắp đặt cầuCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510113Lắp đặt giàn khoanCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510114Xây dựng công trình thủy điệnCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510116Kỹ thuật xây dựng mỏCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510117Trùng tu di tích lịch sửCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510118Kỹ thuật phục chế, gia công nhà gỗ cổCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510119Sửa chữa, bảo trì cảng hàng khôngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510121Công nghệ kỹ thuật hạ tầng đô thịCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510201Công nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510202Công nghệ kỹ thuật ô tôCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510204Công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu biểnCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510211Công nghệ kỹ thuật nhiệtCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510212Công nghệ chế tạo máyCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510213Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510214Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng toa xeCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510215Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng đầu máyCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510216Công nghệ ô tôCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510303Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510304Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510305Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510312Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thôngCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510313Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trờiCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510314Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhàCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510315Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khíCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510401Công nghệ kỹ thuật hoá họcCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510404Hoá phân tíchCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510405Công nghệ hoá nhựaCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510406Công nghệ hoá nhuộmCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510409Công nghệ chống ăn mòn kim loạiCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510410Công nghệ mạCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510412Công nghệ sơn tĩnh điệnCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510415Công nghệ sơn tàu thuỷCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510416Công nghệ vật liệuCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510417Công nghệ nhiệt luyệnCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510418Công nghệ đúc kim loạiCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510419Công nghệ cán, kéo kim loạiCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510421Công nghệ kỹ thuật môi trườngCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510422Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nướcCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510501Công nghệ sản xuất bột giấy và giấyCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510502Công nghệ sản xuất aluminCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510503Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao suCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510504Công nghệ sản xuất chất dẻo từ PolymeCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510505Công nghệ sản xuất ván nhân tạoCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510506Công nghệ gia công kính xây dựngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510507Sản xuất vật liệu hànCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510508Sản xuất vật liệu nổ công nghiệpCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510509Sản xuất các chất vô cơCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510510Sản xuất sản phẩm giặt tẩyCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510511Sản xuất phân bónCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510512Sản xuất thuốc bảo vệ thực vậtCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510513Sản xuất sơnCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510514Sản xuất xi măngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510516Sản xuất gạch CeramicCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510517Sản xuất gạch GranitCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510522Sản xuất sứ xây dựngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510523Sản xuất sản phẩm sứ dân dụngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510524Sản xuất sản phẩm kính, thuỷ tinhCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510525Sản xuất pin, ắc quyCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510526Sản xuất khí cụ điệnCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510527Sản xuất sản phẩm cách điệnCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510528Sản xuất dụng cụ đo điệnCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510529Sản xuất động cơ điệnCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510530Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nốiCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510531Sản xuất dụng cụ chỉnh hìnhCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510532Sản xuất dụng cụ phục hồi chức năngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510533Sản xuất dụng cụ thể thaoCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510534Sản xuất vật liệu không nung và cốtCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510536Sản xuất gốm xây dựngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510537Sản xuất sản phẩm gốm dân dụngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510538Chế biến mủ cao suCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510601Quản lý công nghiệpQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510603Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩmQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510604Kiểm nghiệm đường míaQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510605Kiểm nghiệm bột giấy và giấyQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510606Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510607Phân tích cơ lý hóa xi măngQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510608Phân tích các sản phẩm alumin và bauxitQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510609Kiểm tra và phân tích hoá chấtQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510610Giám định khối lượng, chất lượng thanQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510611Đo lường dao động và cân bằng độngQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510612Kiểm tra phân tích kết cấu thép và kim loạiQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510613Đo lường và phân tích các thành phần kim loạiQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510614Kiểm nghiệm chất lượng cao suQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510615Kiểm nghiệm, phân tích gốm, sứ, thủy tinhQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510702Khoan khai thác dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510703Khoan thăm dò dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510704Sản xuất các sản phẩm lọc dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510706Kỹ thuật xăng dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510707Phân tích các sản phẩm lọc dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510708Thí nghiệm các sản phẩm hoá dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510709Vận hành thiết bị hoá dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510710Vận hành trạm phân phối các sản phẩm dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510711Vận hành trạm sản xuất khí, khí hoá lỏngCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510712Vận hành thiết bị chế biến dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510713Vận hành thiết bị khai thác dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510714Vận hành thiết bị lọc dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510715Vận hành thiết bị sản xuất phân đạm từ khí dầu mỏCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510716Vận hành trạm và đường ống dẫn dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510717Chọn mẫu và hóa nghiệm dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510718Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510801Công nghệ chế tạo khuôn inCông nghệ kỹ thuật inCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510802Công nghệ inCông nghệ kỹ thuật inCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510805Công nghệ bao bìCông nghệ kỹ thuật inCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510901Công nghệ kỹ thuật địa chấtCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510902Công nghệ kỹ thuật trắc địaCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510907Trắc địa - Địa hình - Địa chínhCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510908Đo đạc bản đồCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510909Đo đạc địa chínhCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510910Trắc địa công trìnhCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510911Quan trắc khí tượngCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510912Khảo sát địa hìnhCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510913Khảo sát địa chấtCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510914Khảo sát thuỷ vănCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6510915Khoan thăm dò địa chấtCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6511001Công nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6511002Công nghệ tuyển khoángCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6511004Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lòCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6511006Vận hành thiết bị sàng tuyển thanCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6511007Vận hành thiết bị sàng tuyển quặng kim loạiCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6511008Khoan nổ mìnCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6511009Khoan đào đường hầmCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6511010Khoan khai thác mỏCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6511011Vận hành thiết bị mỏ hầm lòCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6511012Vận hành trạm khí hoá thanCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6511013Vận hành, sửa chữa trạm xử lý nước thải mỏ hầm lòCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtCao đẳng
6520101Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bayKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520102Kỹ thuật máy nông nghiệpKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520103Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520104Chế tạo thiết bị cơ khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520105Chế tạo khuôn mẫuKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520106Gia công ống công nghệKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520107Gia công và lắp dựng kết cấu thépKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520108Gia công khuôn dưỡng và phóng dạng tàu thuỷKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520109Gia công lắp ráp hệ thống ống tàu thủyKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520110Gia công và lắp ráp nội thất tàu thủyKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520111Lắp ráp ô tôKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520112Lắp ráp hệ thống động lực tàu thuỷKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520113Lắp đặt thiết bị cơ khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520114Lắp đặt thiết bị lạnhKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520121Cắt gọt kim loạiKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520122Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520123HànKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520124Rèn, dậpKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520125Nguội chế tạoKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520126Nguội sửa chữa máy công cụKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520127Nguội lắp ráp cơ khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520130Sửa chữa máy tàu biểnKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520131Sửa chữa máy tàu thuỷKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520132Sửa chữa thiết bị dệtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520133Sửa chữa thiết bị mayKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520134Sửa chữa thiết bị chế biến gỗKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520135Sửa chữa thiết bị chế biến đườngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520136Sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩmKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520137Sửa chữa cơ khí ngành giấyKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520138Sửa chữa thiết bị inKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520139Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lòKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520140Sửa chữa cơ máy mỏKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520141Sửa chữa thiết bị hoá chấtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520142Sửa chữa thiết bị luyện kimKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520143Sửa chữa thiết bị khoan dầu khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520144Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520145Sửa chữa máy nâng chuyểnKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520146Sửa chữa máy thi công xây dựngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520147Sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí xi măngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520149Bảo trì thiết bị cơ điệnKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520151Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520154Bảo trì hệ thống thiết bị cảng hàng khôngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520155Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệpKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520156Bảo dưỡng công nghiệpKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520157Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520159Bảo trì và sửa chữa ô tôKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520163Bảo dưỡng, sửa chữa tàu điệnKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520182Vận hành cần, cầu trụcKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520183Vận hành máy thi công nềnKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520184Vận hành máy thi công mặt đườngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520185Vận hành máy xây dựngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520188Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520189Vận hành, sửa chữa máy tàu cáKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520190Vận hành máy và thiết bị hoá chấtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520191Điều khiển tàu cuốcKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520194Bảo trì hệ thống sản xuất tự độngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520195Bảo trì hệ thống điều khiển và vận hành tầu cáKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520196Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa xe cơ giớiKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520197Kỹ thuật lập trình, gia công trên máy cNcKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520198Cơ khí xây dựngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtCao đẳng
6520201Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệpKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520202Kỹ thuật cơ điện sản xuất gốm sứ, thủy tinhKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520203Kỹ thuật cơ điện chế biến cao suKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520204Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lòKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520205Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khíKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520206Kỹ thuật điện cảng hàng khôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520207Kỹ thuật điện tử cảng hàng khôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520208Kỹ thuật điện tàu bayKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520209Kỹ thuật điện tử tàu bayKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520210Kỹ thuật điện, điện tử tàu biểnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520211Kỹ thuật điện tử tàu thủyKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520212Kỹ thuật thiết bị thông tin hàng khôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520213Kỹ thuật dẫn đường hàng khôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520214Kỹ thuật thiết bị viễn thông và nghi khí hàng hảiKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520217Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuốiKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520218Kỹ thuật đài trạm viễn thôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520219Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520220Kỹ thuật truyền hình cápKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520221Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyếnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520224Điện tử dân dụngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520225Điện tử công nghiệpKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520226Điện dân dụngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520227Điện công nghiệpKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520228Điện tàu thuỷKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520229Điện đầu máy đường sắtKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520231Sửa chữa điện máy mỏKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520232Sửa chữa điện máy công trìnhKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520233Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện xi măngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520234Sửa chữa đường dây tải điện đang vận hànhKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520235Sửa chữa thiết bị tự động hoáKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520237Sửa chữa đuhg ho đo điện, nhiệt, áp lKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520238Sửa chữa thiết bị đo lường trọng lượngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520239Lắp đặt điện công trìnhKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520240Lắp đặt thiết bị điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520241Lắp đặt, sửa chữa hệ thông truyền dân điện đường sắtKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520243Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lênKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520244Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuốngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520245Vận hành điện trong nhà máy điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520246Vận hành nhà máy thủy điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520247Vận hành nhà máy nhiệt điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520248Vận hành và sửa chữa trạm thuỷ điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520249Vận hành và sửa chữa trạm bơm điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520250Vận hành trạm, mạng điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520251Vận hành điện trong nhà máy thủy điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520252Vận hành thiết bị điện và đo lường điều khiển trên tàu thủyKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520253Vận hành tổ máy phát điện DieselKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520254Vận hành nhà máy điện hạt nhânKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520255Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnhKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520256Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lênKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520257Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuốngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520258Điều độ lưới điện phân phốiKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520259Đo lường điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520260Thí nghiệm điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520261Cơ điện lạnh thuỷ sảnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520262Cơ điện nông thônKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520263Cơ điện tửKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520264Tự động hóa công nghiệpKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520267Hệ thống điện đường sắt đô thịKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520268Khai thác thiết bị dẫn đường vô tuyến mặt đất hàng khôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520269Bảo trì thiết bị điện trong nhà máy điện hạt nhânKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520270Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạoKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520271Vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trờiKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520272Vận hành, khai thác điện tàu thủyKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtCao đẳng
6520301Luyện gangKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtCao đẳng
6520302Luyện thépKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtCao đẳng
6520304Luyện kim màuKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtCao đẳng
6520305Luyện Ferro hợp kimKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtCao đẳng
6520306Xử lý chất thải công nghiệp và y tếKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtCao đẳng
6520307Xử lý chất thải trong công nghiệp đóng tàuKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtCao đẳng
6520308Xử lý chất thải trong sản xuất thépKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtCao đẳng
6520309Xử lý nước thải công nghiệpKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtCao đẳng
6520310Xử lý chất thải trong sản xuất cao suKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtCao đẳng
6520311Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thảiKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtCao đẳng
6520312Cấp, thoát nướcKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtCao đẳng
6529001Kỹ thuật lò hơiKỹ thuật khácKỹ thuậtCao đẳng
6529002Kỹ thuật tua binKỹ thuật khácKỹ thuậtCao đẳng
6529005Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tếKỹ thuật khácKỹ thuậtCao đẳng
6529006Kỹ thuật thiết bị điện tử y tếKỹ thuật khácKỹ thuậtCao đẳng
6529007Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tếKỹ thuật khácKỹ thuậtCao đẳng
6529008Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tếKỹ thuật khácKỹ thuậtCao đẳng
6529009Kỹ thuật thiết bị sản xuất DượcKỹ thuật khácKỹ thuậtCao đẳng
6529010Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khíKỹ thuật khácKỹ thuậtCao đẳng
6529011Lắp ráp và thử nghiệm lò hơi, tua binKỹ thuật khácKỹ thuậtCao đẳng
6529012Lặn trục vớtKỹ thuật khácKỹ thuậtCao đẳng
6529013Lặn nghiên cứu khảo sátKỹ thuật khácKỹ thuậtCao đẳng
6529015Lặn thi côngKỹ thuật khácKỹ thuậtCao đẳng
5510101Công nghệ kỹ thuật kiến trúcCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510102Công nghệ kỹ thuật giao thôngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510103Công nghệ kỹ thuật xây dựngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510104Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510105Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510106Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trìnhCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510107Công trình thuỷ lợiCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510108Xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợiCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510109Xây dựng công trình thủyCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510110Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắtCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510111Bảo dưỡng, sửa chữa công trình giao thông đường sắt đô thịCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510112Lắp đặt cầuCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510113Lắp đặt giàn khoanCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510114Xây dựng công trình thủy điệnCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510115Xây dựng công trình mỏCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510116Kỹ thuật xây dựng mỏCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510117Trùng tu di tích lịch sửCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510118Kỹ thuật phục chế, gia công nhà gỗ cổCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510119Sửa chữa, bảo trì cảng hàng khôngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510120Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510121Công nghệ kỹ thuật hạ tầng đô thịCông nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510201Công nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510202Công nghệ kỹ thuật ô tôCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510203Công nghệ kỹ thuật đầu máy, toa xeCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510204Công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu biểnCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510205Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủyCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510206Công nghệ kỹ thuật máy nông - lâm nghiệpCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510207Công nghệ kỹ thuật máy và thiết bị hóa chấtCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510208Công nghệ kỹ thuật thuỷ lựcCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510209Công nghệ kỹ thuật kết cấu thépCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510210Công nghệ kỹ thuật đo lườngCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510211Công nghệ kỹ thuật nhiệtCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510212Công nghệ chế tạo máyCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510213Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510214Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng toa xeCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510215Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng đầu máyCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510216Công nghệ ô tôCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510217Công nghệ hànCông nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510301Nhiệt điệnCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510302Thuỷ điệnCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510303Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510304Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510305Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự độngCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510306Công nghệ kỹ thuật chiếu sáng đô thịCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510307Công nghệ kỹ thuật điện tàu thủyCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510308Công nghệ kỹ thuật điện đầu máy và toa xeCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510309Công nghệ kỹ thuật điện máy bayCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510310Công nghệ kỹ thuật điện máy mỏCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510311Công nghệ kỹ thuật thiết bị y tếCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510312Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thôngCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510313Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trờiCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510314Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhàCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510315Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khíCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510401Công nghệ kỹ thuật hoá họcCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510402Công nghệ hoá hữu cơCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510403Công nghệ hoá vô cơCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510404Hoá phân tíchCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510405Công nghệ hoá nhựaCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510406Công nghệ hoá nhuộmCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510407Công nghệ hóa SilicatCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510408Công nghệ điện hoáCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510409Công nghệ chống ăn mòn kim loạiCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510410Công nghệ mạCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510411Công nghệ sơnCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510412Công nghệ sơn tĩnh điệnCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510413Công nghệ sơn điện diCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510414Công nghệ sơn ô tôCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510415Công nghệ sơn tàu thuỷCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510416Công nghệ kỹ thuật vật liệuCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510417Công nghệ nhiệt luyệnCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510418Công nghệ đúc kim loạiCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510419Công nghệ cán, kéo kim loạiCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510420Công nghệ gia công kim loạiCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510421Công nghệ kỹ thuật môi trườngCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510422Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nướcCông nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510501Công nghệ sản xuất bột giấy và giấyCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510502Công nghệ sản xuất aluminCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510503Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao suCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510504Công nghệ sản xuất chất dẻo từ PolymeCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510505Công nghệ sản xuất ván nhân tạoCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510506Công nghệ gia công kính xây dựngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510507Sản xuất vật liệu hànCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510508Sản xuất vật liệu nổ công nghiệpCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510509Sản xuất các chất vô cơCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510510Sản xuất sản phẩm giặt tẩyCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510511Sản xuất phân bónCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510512Sản xuất thuốc bảo vệ thực vậtCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510513Sản xuất sơnCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510514Sản xuất xi măngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510515Sản xuất bao bì xi măngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510516Sản xuất gạch CeramicCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510517Sản xuất gạch GranitCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510518Sản xuất đá bằng cơ giớiCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510519Sản xuất vật liệu chịu lửaCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510520Sản xuất vật liệu phụ trợ dùng trong đóng tàuCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510521Sản xuất bê tông nhựa nóngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510522Sản xuất sứ xây dựngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510523Sản xuất sản phẩm sứ dân dụngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510524Sản xuất sản phẩm kính, thuỷ tinhCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510525Sản xuất pin, ắc quyCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510526Sản xuất khí cụ điệnCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510527Sản xuất sản phẩm cách điệnCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510528Sản xuất dụng cụ đo điệnCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510529Sản xuất động cơ điệnCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510530Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nốiCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510531Sản xuất dụng cụ chỉnh hìnhCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510532Sản xuất dụng cụ phục hồi chức năngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510533Sản xuất dụng cụ thể thaoCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510534Sản xuất vật liệu không nung và cốt liệuCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510535Sản xuất tấm lợp Fibro xi măngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510536Sản xuất gốm xây dựngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510537Sản xuất sản phẩm gốm dân dụngCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510538Chế biến mủ cao suCông nghệ sản xuấtCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510601Quản lý sản xuất công nghiệpQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510602Công nghệ quản lý chất lượngQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510603Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩmQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510604Kiểm nghiệm đường míaQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510605Kiểm nghiệm bột giấy và giấyQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510606Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510607Phân tích cơ lý hóa xi măngQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510608Phân tích các sản phẩm alumin và bauxitQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510609Kiểm tra và phân tích hoá chấtQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510610Giám định khối lượng, chất lượng thanQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510611Đo lường dao động và cân bằng độngQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510612Kiểm tra phân tích kết cấu thép và kim loạiQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510613Đo lường và phân tích các thành phần kim loạiQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510614Kiểm nghiệm chất lượng cao suQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510615Kiểm nghiệm, phân tích gốm, sứ, thủy tinhQuản lý công nghiệpCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510701Công nghệ kỹ thuật hoá dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510702Khoan khai thác dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510703Khoan thăm dò dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510704Sản xuất các sản phẩm lọc dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510705Kỹ thuật phân tích các sản phẩm hoá dầu và lọc dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510706Kỹ thuật xăng dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510707Phân tích các sản phẩm lọc dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510708Thí nghiệm các sản phẩm hoá dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510709Vận hành thiết bị hoá dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510710Vận hành trạm phân phối các sản phẩm dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510711Vận hành trạm sản xuất khí, khí hoá lỏngCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510712Vận hành thiết bị chế biến dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510713Vận hành thiết bị khai thác dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510714Vận hành thiết bị lọc dầuCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510715Vận hành thiết bị sản xuất phân đạm từ khí dầu mỏCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510716Vận hành trạm và đường ống dẫn dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510717Chọn mẫu và hóa nghiệm dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510718Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khíCông nghệ dầu khí và khai thácCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510801Công nghệ chế tạo khuôn inCông nghệ kỹ thuật inCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510802Công nghệ inCông nghệ kỹ thuật inCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510803Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩmCông nghệ kỹ thuật inCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510804Công nghệ chế bản điện tửCông nghệ kỹ thuật inCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510806Công nghệ gia công bao bìCông nghệ kỹ thuật inCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510807Công nghệ chế tạo khuôn bếCông nghệ kỹ thuật inCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510901Công nghệ kỹ thuật địa chấtCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510902Công nghệ kỹ thuật trắc địaCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510903Địa chất công trìnhCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510904Địa chất thủy vănCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510905Địa chất thăm dò khoáng sảnCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510906Địa chất dầu khíCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510907Trắc địa - Địa hình - Địa chínhCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510908Đo đạc bản đồCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510909Đo đạc địa chínhCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510910Trắc địa công trìnhCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510911Quan trắc khí tượngCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510912Khảo sát địa hìnhCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510913Khảo sát địa chấtCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510914Khảo sát thuỷ vănCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510915Khoan thăm dò địa chấtCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510916Biên chế bản đồCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510917Hệ thống thông tin địa lý (GIS)Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5510918Quản lý thông tin tư liệu địa chínhCông nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địaCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5511001Công nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5511002Công nghệ tuyển khoángCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5511003Khai thác mỏCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5511004Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lòCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5511005Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiênCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5511006Vận hành thiết bị sàng tuyển than.....................Công nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5511007Vận hành thiết bị sàng tuyển quặng kim loạiCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5511008Khoan nổ mìnCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5511009Khoan đào đường hầmCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5511010Khoan khai thác mỏCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5511011Vận hành thiết bị mỏ hầm lòCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5511012Vận hành trạm khí hoá thanCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5511013Vận hành, sửa chữa trạm xử lý nước thải mỏ hầm lòCông nghệ kỹ thuật mỏCông nghệ kỹ thuậtTrung cấp
5520101Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bayKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520102Kỹ thuật máy nông nghiệpKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520103Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520104Chế tạo thiết bị cơ khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520105Chế tạo khuôn mẫuKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520106Gia công ống công nghệKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520107Gia công và lắp dựng kết cấu thépKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520108Gia công khuôn dưỡng và phóng dạng tàu thuỷKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520109Gia công lắp ráp hệ thống ống tàu thủyKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520110Gia công và lắp ráp nội thất tàu thủyKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520111Lắp ráp ô tôKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520112Lắp ráp hệ thống động lực tàu thuỷKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520113Lắp đặt thiết bị cơ khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520114Lắp đặt thiết bị lạnhKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520115Cơ khí động lựcKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520116Cơ khí hóa chấtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520117Cơ khí chế tạoKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520118Cơ - Điện mỏKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520119Cơ - Điện tuyển khoángKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520120Cơ - Điện nông nghiệpKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520121Cắt gọt kim loạiKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520122Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520123HànKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520124Rèn, dậpKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520125Nguội chế tạoKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520126Nguội sửa chữa máy công cụKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520127Nguội lắp ráp cơ khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520128Sửa chữa, lắp ráp xe máyKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520129Sửa chữa, vận hành tàu cuốcKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520130Sửa chữa máy tàu biểnKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520131Sửa chữa máy tàu thuỷKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520132Sửa chữa thiết bị dệtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520133Sửa chữa thiết bị mayKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520134Sửa chữa thiết bị chế biến gỗKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520135Sửa chữa thiết bị chế biến đườngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520136Sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩmKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520137Sửa chữa cơ khí ngành giấyKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520138Sửa chữa thiết bị inKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520139Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lòKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520140Sửa chữa cơ máy mỏKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520141Sửa chữa thiết bị hoá chấtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520142Sửa chữa thiết bị luyện kimKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520143Sửa chữa thiết bị khoan dầu khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520144Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520145Sửa chữa máy nâng chuyểnKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520146Sửa chữa máy thi công xây dựngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520147Sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí xi măngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520148Sửa chữa cơ khí động lựcKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520149Bảo trì thiết bị cơ điệnKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520150Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ điệnKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520151Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520152Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520153Bảo trì và sửa chữa thiết bị luyện kimKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520154Bảo trì hệ thống thiết bị cảng hàng khôngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520155Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệpKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520157Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520158Bảo trì và sửa chữa máy công cụKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520159Bảo trì và sửa chữa ô tôKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520160Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tôKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520161Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ giới hạng nặngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520162Bảo trì và sửa chữa xe máyKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520163Bảo dưỡng, sửa chữa tàu điệnKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520164Bảo trì và sửa chữa đầu máy, toa xeKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520165Bảo trì và sửa chữa máy bayKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520166Bảo trì và sửa chữa máy tàu thủyKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520167Bảo trì và sửa chữa thiết bị vô tuyến vận tảiKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520168Bảo trì và sửa chữa hệ thống kỹ thuật vô tuyến khí tượngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520169Bào trì và sửa chữa máy xây dựng và máy nâng chuyểnKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520170Bảo trì và sửa chữa máy, thiết bị công nghiệpKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520171Bảo trì và sửa chữa máy nông lâm nghiệpKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520172Bảo trì và sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩmKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520173Bảo trì và sửa chữa máy mỏ và thiết bị hầm lòKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520174Bảo trì và sửa chữa thiết bị sợi - dệtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520175Bảo trì và sửa chữa thiết bị mayKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520176Bảo trì và sửa chữa thiết bị hoá chấtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520177Bảo trì và sửa chữa thiết bị khoan dầu khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520178Bảo trì và sửa chữa thiết bị chế biến dầu khíKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520179Bảo trì và sửa chữa thiết bị sản xuất các sản phẩm daKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520180Bảo trì và sửa chữa thiết bị inKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520181Bảo trì và sửa chữa thiết bị y tếKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520182Vận hành cần, cầu trụcKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520183Vận hành máy thi công nềnKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520184Vận hành máy thi công mặt đườngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520185Vận hành máy xây dựngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520186Vận hành máy đóng cọc và khoan cọc nhồiKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520187Vận hành máy nông nghiệpKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520188Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520189Vận hành, sửa chữa máy tàu cáKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520190Vận hành máy và thiết bị hoá chấtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520191Điều khiển tàu cuốcKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520192Vận hành máy xúc thủy lựcKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520193Vận hành máy gạtKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520194Bảo trì hệ thống sản xuất tự độngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520195Bảo trì hệ thống điều khiển và vận hành tầu cáKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520196Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa xe cơ giớiKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520198Cơ khí xây dựngKỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuậtKỹ thuậtTrung cấp
5520201Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệpKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520202Kỹ thuật cơ điện sản xuất gốm, sứ, thủy tinhKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520203Kỹ thuật cơ điện chế biến cao suKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520204Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lòKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520205Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khíKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520206Kỹ thuật điện cảng hàng khôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520207Kỹ thuật điện tử cảng hàng khôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520209Kỹ thuật điện tử tàu bayKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520210Kỹ thuật điện, điện tử tàu biểnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520211Kỹ thuật điện tử tàu thủyKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520212Kỹ thuật thiết bị thông tin hàng khôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520213Kỹ thuật dẫn đường hàng khôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520214Kỹ thuật thiết bị viễn thông và nghi khí hàng hảiKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520215Kỹ thuật thiết bị radarKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520216Kỹ thuật nguồn điện thông tinKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520217Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuốiKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520218Kỹ thuật đài trạm viễn thôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520219Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520220Kỹ thuật truyền hình cápKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520221Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyếnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520222Điện tử công nghiệp và dân dụngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520223Điện công nghiệp và dân dụngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520224Điện tử dân dụngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520225Điện tử công nghiệpKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520226Điện dân dụngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520227Điện công nghiệpKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520228Điện tàu thuỷKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520229Điện đầu máy đường sắtKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520230Điện toa xe đường sắtKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520231Sửa chữa điện máy mỏKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520232Sửa chữa điện máy công trìnhKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520233Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện xi măngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520234Sửa chữa đường dây tải điện đang vận hànhKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520235Sửa chữa thiết bị tự động hoáKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520236Sửa chữa đồng hồ đo thời gianKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520237Sửa chữa đồng hồ đo điện, nhiệt, áp lựcKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520238Sửa chữa thiết bị đo lường trọng lượngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520239Lắp đặt điện công trìnhKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520240.. Lắp đặt thiết bị điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520241Lắp đặt, sửa chữa hệ thông truyền dân điện đường sắtKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520242Xây lắp đường dây và trạm điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520243Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lênKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520244Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520245Vận hành điện trong nhà máy điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520246Vận hành nhà máy thủy điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520247Vận hành nhà máy nhiệt điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520248Vận hành và sửa chữa trạm thuỷ điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520249Vận hành và sửa chữa trạm bơm điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520250Vận hành trạm, mạng điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520251Vận hành điện trong nhà máy thủy điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520252Vận hành thiết bị điện và đo lường điều khiển trên tàu thủyKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520253Vận hành tổ máy phát điện DieselKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520255Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnhKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520256Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lênKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520257Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuốngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520258Điều độ lưới điện phân phốiKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520259Đo lường điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520260Thí nghiệm điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520261Cơ điện lạnh thuỷ sảnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520262Cơ điện nông thônKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520263Cơ điện tửKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520264Tự động hóa công nghiệpKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520265Hệ thống điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520266Quản lý và vận hành lưới điệnKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520267Hệ thống điện đường sắt đô thịKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520268Khai thác thiết bị dẫn đường vô tuyến mặt đất hàng khôngKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520270Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạoKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520271Vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trờiKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520272Vận hành, khai thác điện tàu thủyKỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngKỹ thuậtTrung cấp
5520301Luyện gangKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtTrung cấp
5520302Luyện thépKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtTrung cấp
5520303Luyện kim đenKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtTrung cấp
5520304Luyện kim màuKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtTrung cấp
5520305Luyện Ferro hợp kimKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtTrung cấp
5520306Xử lý chất thải công nghiệp và y tếKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtTrung cấp
5520307Xử lý chất thải trong công nghiệp đóng tàuKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtTrung cấp
5520308Xử lý chất thải trong sản xuất thépKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtTrung cấp
5520309Xử lý nước thải công nghiệpKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtTrung cấp
5520310Xử lý chất thải trong sản xuất cao suKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtTrung cấp
5520311Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thảiKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtTrung cấp
5520312Cấp, thoát nướcKỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trườngKỹ thuậtTrung cấp
5529001Kỹ thuật lò hơiKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp
5529002Kỹ thuật tua binKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp
5529003Kỹ thuật tua bin nướcKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp
5529004Kỹ thuật tua bin khíKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp
5529005Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tếKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp
5529006Kỹ thuật thiết bị điện tử y tếKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp
5529007Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tếKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp
5529008Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tếKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp
5529009Kỹ thuật thiết bị sản xuất DượcKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp
5529010Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khíKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp
5529011Lắp ráp và thử nghiệm lò hơi, tua binKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp
5529012Lặn trục vớtKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp
5529013Lặn nghiên cứu khảo sátKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp
5529014Lặn hướng dẫn tham quan, du lịchKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp
5529015Lặn thi côngKỹ thuật khácKỹ thuậtTrung cấp

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!