reCAPTCHA demo: Simple page
Back

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngànhTên ngành họcNhóm ngành họcLĩnh vựcCấp
7480101Khoa học máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinĐại học
7480102Mạng máy tính và truyền thông dữ liệuMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinĐại học
7480103Kỹ thuật phần mềmMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinĐại học
7480104Hệ thống thông tinMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinĐại học
7480106Kỹ thuật máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinĐại học
7480107Trí tuệ nhân tạoMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinĐại học
7480108Công nghệ kỹ thuật máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinĐại học
7480201Công nghệ thông tinCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinĐại học
7480202An toàn thông tinCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinĐại học
6480101Khoa học máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480102Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480103Thiết kế mạch điện tử trên máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480104Truyền thông và mạng máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480105Công nghệ kỹ thuật máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480107Điện tử máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480108Đồ họa đa phương tiệnMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480201Công nghệ thông tinCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480202Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)Công nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480203Tin học văn phòngCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480204Tin học viễn thông ứng dụngCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480205Tin học ứng dụngCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480206Xử lý dữ liệuCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480207Lập trình máy tínhCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480208Quản trị cơ sở dữ liệuCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480209Quản trị mạng máy tínhCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480213Vẽ và thiết kế trên máy tínhCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480214Thiết kế trang WebCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
6480216An ninh mạngCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinCao đẳng
5480101Khoa học máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480102Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480103Thiết kế mạch điện tử trên máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480104Truyền thông và mạng máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480105Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480106Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480107Điện tử máy tínhMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480108Đồ họa đa phương tiệnMáy tínhMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480201Công nghệ thông tinCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480202Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)Công nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480203Tin học văn phòngCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480204Tin học viễn thông ứng dụngCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480205Tin học ứng dụngCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480206Xử lý dữ liệuCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480207Lập trình máy tínhCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480208Quản trị cơ sở dữ liệuCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480209Quản trị mạng máy tínhCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480210Quản trị hệ thốngCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480211Lập trình/Phân tích hệ thốngCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480212Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tínhCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480213Vẽ và thiết kế trên máy tínhCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480214Thiết kế trang WebCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480215Thiết kế và quản lý WebsiteCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp
5480216An ninh mạngCông nghệ thông tinMáy tính và công nghệ thông tinTrung cấp