reCAPTCHA demo: Simple page
Back

Ngành Dịch Vụ Xã Hội & Vận Tải

Mã ngànhTên ngành họcNhóm ngành họcLĩnh vựcCấp
7760101Công tác xã hộiCông tác xã hộiDịch vụ xã hộiĐại học
7760102Công tác thanh thiếu niênCông tác xã hộiDịch vụ xã hộiĐại học
7760103Hỗ trợ giáo dục người khuyết tậtCông tác xã hộiDịch vụ xã hộiĐại học
7840101Khai thác vận tảiKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiĐại học
7840102Quản lý hoạt động bayKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiĐại học
7840104Kinh tế vận tảiKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiĐại học
7840106Khoa học hàng hảiKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiĐại học
6760101Công tác xã hộiCông tác xã hộiDịch vụ xã hộiCao đẳng
6760102Công tác thanh thiếu niênCông tác xã hộiDịch vụ xã hộiCao đẳng
6760203Dịch vụ chăm sóc gia đìnhDịch vụ xã hộiDịch vụ xã hộiCao đẳng
6760204Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻDịch vụ xã hộiDịch vụ xã hộiCao đẳng
6840101Khai thác vận tảiKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840108Điều khiển phương tiện thủy nội địaKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840109Điều khiển tàu biểnKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840110Khai thác máy tàu biểnKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840111Khai thác máy tàu thủyKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840112Vận hành khai thác máy tàuKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840114Bảo đảm an toàn hàng hảiKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840115Vận hành thiết bị xếp dỡ hàng hóa hàng hảiKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840116Xếp dỡ cơ giới tổng hợpKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840119Lái tàu bay dân dụngKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840120Điều hành bayKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840121Kiểm soát không lưuKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840122Thông tin tín hiệu đường sắtKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840124Lái tàu đường sắtKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840125Điều hành chạy tàu hỏaKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840126Lái xe chuyên dụngKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840127Lái tàu điệnKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840128Điều hành đường sắt đô thịKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840129Vận tải hành khách, hàng hóa đường sắtKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840202Kinh doanh thiết bị viễn thông tin họcDịch vụ bưu chínhDịch vụ vận tảiCao đẳng
6840203Kinh doanh dịch vụ Bưu chính Viễn thôngDịch vụ bưu chínhDịch vụ vận tảiCao đẳng
5760101Công tác xã hộiCông tác xã hộiDịch vụ xã hộiTrung cấp
5760102Công tác thanh thiếu niênCông tác xã hộiDịch vụ xã hộiTrung cấp
5760103Công tác công đoànCông tác xã hộiDịch vụ xã hộiTrung cấp
5760104Lao động - Xã hộiCông tác xã hộiDịch vụ xã hộiTrung cấp
5760201Dịch vụ xã hộiDịch vụ xã hộiDịch vụ xã hộiTrung cấp
5760202Chăm sóc và hỗ trợ gia đìnhDịch vụ xã hộiDịch vụ xã hộiTrung cấp
5760203Dịch vụ chăm sóc gia đìnhDịch vụ xã hộiDịch vụ xã hộiTrung cấp
5760204Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻDịch vụ xã hộiDịch vụ xã hộiTrung cấp
5840102Khai thác cảng hàng khôngKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840103Khai thác vận tải đường biểnKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840104Khai thác vận tải thủy nội địaKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840105Khai thác vận tải đường bộKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840106Khai thác vận tải đường khôngKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840107Khai thác vận tải đường sắtKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840108Điều khiển phương tiện thủy nội địaKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840109Điều khiển tàu biểnKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840110Khai thác máy tàu biểnKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840111Khai thác máy tàu thủyKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840112Vận hành máy tàu thủyKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840113Dịch vụ trên tàu biểnKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840114Bảo đảm an toàn hàng hảiKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840115Vận hành thiết bị xếp dỡ hàng hóa hàng hảiKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840116Xếp dỡ cơ giới tổng hợpKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840117Đặt chỗ bán véKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840118Dịch vụ trên tàu bayKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840119Lái tàu bay dân dụngKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840120Điều hành bayKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840121Kiểm soát không lưuKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840122Thông tin tín hiệu đường sắtKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840123Điều khiển tàu hỏaKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840124Lái tàu đường sắtKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840125Điều hành chạy tàu hỏaKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840126Lái xe chuyên dụngKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840127Lái tàu điệnKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840128Điều hành đường sắt đô thịKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840129Vận tải hành khách, hàng hóa đường sắtKhai thác vận tảiDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840201Dịch vụ bưu chínhDịch vụ bưu chínhDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840202Kinh doanh thiết bị viễn thông tin họcDịch vụ bưu chínhDịch vụ vận tảiTrung cấp
5840203Kinh doanh dịch vụ Bưu chính Viễn thôngDịch vụ bưu chínhDịch vụ vận tảiTrung cấp