Back

Ngành Giáo Dục và Đào Tạo

Mã ngànhTên ngành họcNhóm ngành họcLĩnh vựcCấp
7140101Giáo dục họcKhoa học giáo dụcKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140103Công nghệ giáo dụcKhoa học giáo dụcKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140114Quản lý giáo dụcKhoa học giáo dụcKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140201Giáo dục Mầm nonĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140202Giáo dục Tiểu họcĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140203Giáo dục Đặc biệtĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140204Giáo dục Công dânĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140205Giáo dục Chính trịĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140206Giáo dục Thể chấtĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140207Huấn luyện thể thaoĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140208Giáo dục Quốc phòng - An ninhĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140209Sư phạm Toán họcĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140210Sư phạm Tin họcĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140211Sư phạm Vật lýĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140212Sư phạm Hóa họcĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140213Sư phạm Sinh họcĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140214Sư phạm Kỹ thuật công nghiệpĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140215Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệpĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140217Sư phạm Ngữ vănĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140218Sư phạm Lịch sửĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140219Sư phạm Địa lýĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140221Sư phạm Âm nhạcĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140222Sư phạm Mỹ thuậtĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140223Sư phạm Tiếng BanaĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140224Sư phạm Tiếng ÊđêĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140225Sư phạm Tiếng JraiĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140226Sư phạm Tiếng KhmerĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140227Sư phạm Tiếng H'mongĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140228Sư phạm Tiếng ChămĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140229Sư phạm Tiếng M'nôngĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140230Sư phạm Tiếng XêđăngĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140231Sư phạm Tiếng AnhĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140232Sư phạm Tiếng NgaĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140233Sư phạm Tiếng PhápĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140234Sư phạm Tiếng Trung QuốcĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140235Sư phạm Tiếng ĐứcĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140236Sư phạm Tiếng NhậtĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140237Sư phạm Tiếng Hàn QuốcĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140245Sư phạm nghệ thuậtĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140246Sư phạm công nghệĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140247Sư phạm Khoa học tự nhiênĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140248Giáo dục pháp luậtĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
7140249Sư phạm Lịch sử - Địa lýĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênĐại học
6140201Sư phạm giáo dục nghề nghiệpĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênCao đẳng
6140202Sư phạm Kỹ thuật công nghiệpĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênCao đẳng
6140203Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệpĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênCao đẳng
6140204Sư phạm kỹ thuật xây dựngĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênCao đẳng
6140205Giáo viên huấn luyện xiếcĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênCao đẳng
5140201Sư phạm giáo dục nghề nghiệpĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênTrung cấp
5140204Sư phạm kỹ thuật xây dựngĐào tạo giáo viênKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viênTrung cấp
×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!