reCAPTCHA demo: Simple page
Back

Ngành Khách Sạn Giải Trí Thể Thao

Mã ngànhTên ngành họcNhóm ngành họcLĩnh vựcCấp
7810101Du lịchDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânĐại học
7810103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânĐại học
7810201Quản trị khách sạnKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânĐại học
7810202Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânĐại học
7810301Quản lý thể dục thể thaoThể dục, thể thaoDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânĐại học
7810302Huấn luyện thể thaoThể dục, thể thaoDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânĐại học
7810501Kinh tế gia đìnhKinh tế gia đìnhDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânĐại học
6810101Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810103Hướng dẫn du lịchDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810104Quản trị lữ hànhDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810105Quản trị du lịch MICEDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810106Quản trị dịch vụ giải trí, thể thaoDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810107Điều hành tour du lịchDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810110Du lịch golfDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810201Quản trị khách sạnKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810202Quản trị khu ResortKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810203Quản trị lễ tânKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810204Quản trị buồng phòngKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810205Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810206Quản trị nhà hàngKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810207Kỹ thuật chế biến món ănKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810209Kỹ thuật pha chế đồ uốngKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810210Kỹ thuật làm bánhKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810302Huấn luyện thể thaoThể dục, thể thaoDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810303Quản lý thể dục, thể thaoThể dục, thể thaoDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810304Kỹ thuật golfThể dục, thể thaoDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810404Chăm sóc sắc đẹpDịch vụ thẩm mỹDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
6810501Kinh tế gia đìnhKinh tế gia đìnhDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânCao đẳng
5810101Du lịch lữ hànhDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810102Du lịch sinh tháiDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810103Hướng dẫn du lịchDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810104Quản trị lữ hànhDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810105Quản trị du lịch MICEDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810106Quản trị dịch vụ giải trí, thể thaoDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810107Điều hành tour du lịchDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810108Đặt giữ chỗ du lịchDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810109Đại lý lữ hànhDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810110Du lịch golfDu lịchDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810201Quản trị khách sạnKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810202Quản trị khu ResortKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810203Nghiệp vụ lễ tânKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810204Nghiệp vụ lưu trúKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810205Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạnKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810206Nghiệp vụ nhà hàngKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810207Kỹ thuật chế biến món ănKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810208Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uốngKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810209Kỹ thuật pha chế đồ uốngKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810210Kỹ thuật làm bánhKhách sạn, nhà hàngDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810301Thể dục thể thaoThể dục, thể thaoDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810303Quản lý thể dục, thể thaoThể dục, thể thaoDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810304Kỹ thuật golfThể dục, thể thaoDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810401Dịch vụ thẩm mỹDịch vụ thẩm mỹDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810402Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹpDịch vụ thẩm mỹDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810403Kỹ thuật chăm sóc tócDịch vụ thẩm mỹDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810404Chăm sóc sắc đẹpDịch vụ thẩm mỹDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
5810501Kinh tế gia đìnhKinh tế gia đìnhDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhânTrung cấp
×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!