Back

Ngành Khoa Học Tự Nhiên & Sự Sống

Mã ngànhTên ngành họcNhóm ngành họcLĩnh vựcCấp
7420101Sinh họcSinh họcKhoa học sự sốngĐại học
7420201Công nghệ sinh họcSinh học ứng dụngKhoa học sự sốngĐại học
7420202Kỹ thuật sinh họcSinh học ứng dụngKhoa học sự sốngĐại học
7420203Sinh học ứng dụngSinh học ứng dụngKhoa học sự sốngĐại học
7440101Thiên văn họcKhoa học vật chấtKhoa học tự nhiênĐại học
7440102Vật lý họcKhoa học vật chấtKhoa học tự nhiênĐại học
7440106Vật lý nguyên tử và hạt nhânKhoa học vật chấtKhoa học tự nhiênĐại học
7440110Cơ họcKhoa học vật chấtKhoa học tự nhiênĐại học
7440112Hóa họcKhoa học vật chấtKhoa học tự nhiênĐại học
7440122Khoa học vật liệuKhoa học vật chấtKhoa học tự nhiênĐại học
7440201Địa chất họcKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênĐại học
7440212Bản đồ họcKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênĐại học
7440217Địa lý tự nhiênKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênĐại học
7440222Khí tượng và khí hậu họcKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênĐại học
7440224Thủy văn họcKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênĐại học
7440228Hải dương họcKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênĐại học
7440301Khoa học môi trườngKhoa học môi trườngKhoa học tự nhiênĐại học
6420201Sinh học ứng dụngSinh học ứng dụngKhoa học sự sốngCao đẳng
6420202Công nghệ sinh họcSinh học ứng dụngKhoa học sự sốngCao đẳng
6420203Vi sinh - Hóa sinhSinh học ứng dụngKhoa học sự sốngCao đẳng
6440201Quan trắc khí tượng hàng khôngKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênCao đẳng
6440202Quan trắc khí tượng nông nghiệpKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênCao đẳng
6440203Quan trắc hải vănKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênCao đẳng
6440204Quan trắc khí tượng bề mặtKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênCao đẳng
6440206Khí tượng họcKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênCao đẳng
6440207Thuỷ vănKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênCao đẳng
5420201Sinh học ứng dụngSinh học ứng dụngKhoa học sự sốngTrung cấp
5420202Công nghệ sinh họcSinh học ứng dụngKhoa học sự sốngTrung cấp
5420203Vi sinh - Hóa sinhSinh học ứng dụngKhoa học sự sốngTrung cấp
5440201Quan trắc khí tượng hàng khôngKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênTrung cấp
5440202Quan trắc khí tượng nông nghiệpKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênTrung cấp
5440203Quan trắc hải vănKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênTrung cấp
5440204Quan trắc khí tượng bề mặtKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênTrung cấp
5440205Địa chất họcKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênTrung cấp
5440206Khí tượngKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênTrung cấp
5440207Thuỷ vănKhoa học trái đấtKhoa học tự nhiênTrung cấp
×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!