reCAPTCHA demo: Simple page
Back

Ngành khoa học xã hội & hành vi

Mã ngànhTên ngành họcNhóm ngành họcLĩnh vựcCấp
7310101Kinh tếKinh tế họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310102Kinh tế chính trịKinh tế họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310104Kinh tế đầu tưKinh tế họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310105Kinh tế phát triểnKinh tế họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310106Kinh tế quốc tếKinh tế họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310107Thống kê kinh tếKinh tế họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310108Toán kinh tếKinh tế họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310109Kinh tế sốKinh tế họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310201Chính trị họcKhoa học chính trịKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310202Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nướcKhoa học chính trịKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310205Quản lý nhà nướcKhoa học chính trịKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310206Quan hệ quốc tếKhoa học chính trịKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310301Xã hội họcXã hội học và Nhân họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310302Nhân họcXã hội học và Nhân họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310401Tâm lý họcTâm lý họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310403Tâm lý học giáo dụcTâm lý họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310501Địa lý họcĐịa lý họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310601Quốc tế họcKhu vực họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310602Châu Á họcKhu vực họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310607Thái Bình Dương họcKhu vực họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310608Đông phương họcKhu vực họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310612Trung Quốc họcKhu vực họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310613Nhật Bản họcKhu vực họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310614Hàn Quốc họcKhu vực họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310620Đông Nam Á họcKhu vực họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
7310630Việt Nam họcKhu vực họcKhoa học xã hội và hành viĐại học
6310301Giáo dục đồng đẳngXã hội học và nhân họcKhoa học xã hội và hành viCao đẳng
5310301Giáo dục đồng đẳngXã hội học và nhân họcKhoa học xã hội và hành viTrung cấp
×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!