Ngành nghệ thuật và kiến trúc

wdt_ID Mã ngành Tên ngành học Nhóm ngành học Lĩnh vực Cấp
1 7210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật Mỹ thuật Nghệ thuật Đại học
2 7210103 Hội họa Mỹ thuật Nghệ thuật Đại học
3 7210104 Đồ họa Mỹ thuật Nghệ thuật Đại học
4 7210105 Điêu khắc Mỹ thuật Nghệ thuật Đại học
5 7210107 Gốm Mỹ thuật Nghệ thuật Đại học
6 7210110 Mỹ thuật đô thị Mỹ thuật Nghệ thuật Đại học
7 7210201 Âm nhạc học Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
8 7210203 Sáng tác âm nhạc Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
9 7210204 Chỉ huy âm nhạc Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
10 7210205 Thanh nhạc Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
11 7210207 Biểu diễn nhạc cụ phương tây Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
12 7210208 Piano Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
13 7210209 Nhạc Jazz Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
14 7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
15 7210221 Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
16 7210225 Biên kịch sân khấu Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
17 7210226 Diễn viên sân khấu kịch hát Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
18 7210227 Đạo diễn sân khấu Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
19 7210231 Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
20 7210233 Biên kịch điện ảnh, truyền hình Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
21 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
22 7210235 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
23 7210236 Quay phim Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
24 7210241 Lý luận, lịch sử và phê bình múa Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
25 7210242 Diễn viên múa Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
26 7210243 Biên đạo múa Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
27 7210244 Huấn luyện múa Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Đại học
28 7210301 Nhiếp ảnh Nghệ thuật nghe nhìn Nghệ thuật Đại học
29 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình Nghệ thuật nghe nhìn Nghệ thuật Đại học
30 7210303 Thiết kế âm thanh, ánh sáng Nghệ thuật nghe nhìn Nghệ thuật Đại học
31 7210402 Thiết kế công nghiệp Mỹ thuật ứng dụng Nghệ thuật Đại học
32 7210403 Thiết kế đồ họa Mỹ thuật ứng dụng Nghệ thuật Đại học
33 7210404 Thiết kế thời trang Mỹ thuật ứng dụng Nghệ thuật Đại học
34 7210406 Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh Mỹ thuật ứng dụng Nghệ thuật Đại học
35 7580101 Kiến trúc Kiến trúc và quy hoạch Kiến trúc và xây dựng Đại học
36 7580102 Kiến trúc cảnh quan Kiến trúc và quy hoạch Kiến trúc và xây dựng Đại học
37 7580103 Kiến trúc nội thất Kiến trúc và quy hoạch Kiến trúc và xây dựng Đại học
38 7580104 Kiến trúc đô thị Kiến trúc và quy hoạch Kiến trúc và xây dựng Đại học
39 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị Kiến trúc và quy hoạch Kiến trúc và xây dựng Đại học
40 7580106 Quản lý đô thị và công trình Kiến trúc và quy hoạch Kiến trúc và xây dựng Đại học
41 7580108 Thiết kế nội thất Kiến trúc và quy hoạch Kiến trúc và xây dựng Đại học
42 7580111 Bảo tồn di sản kiến trúc - Đô thị Kiến trúc và quy hoạch Kiến trúc và xây dựng Đại học
43 7580112 Đô thị học Kiến trúc và quy hoạch Kiến trúc và xây dựng Đại học
44 7580201 Kỹ thuật xây dựng Xây dựng Kiến trúc và xây dựng Đại học
45 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Xây dựng Kiến trúc và xây dựng Đại học
46 7580203 Kỹ thuật xây dựng công trình biển Xây dựng Kiến trúc và xây dựng Đại học
47 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Xây dựng Kiến trúc và xây dựng Đại học
48 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Xây dựng Kiến trúc và xây dựng Đại học
49 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng Xây dựng Kiến trúc và xây dựng Đại học
50 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước Xây dựng Kiến trúc và xây dựng Đại học
51 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước Xây dựng Kiến trúc và xây dựng Đại học
52 7580301 Kinh tế xây dựng Quản lý xây dựng Kiến trúc và xây dựng Đại học
53 7580302 Quản lý xây dựng Quản lý xây dựng Kiến trúc và xây dựng Đại học
54 6210101 Kỹ thuật điêu khắc gỗ Mỹ thuật Nghệ thuật Cao đẳng
55 6210102 Điêu khắc Mỹ thuật Nghệ thuật Cao đẳng
56 6210103 Hội họa Mỹ thuật Nghệ thuật Cao đẳng
57 6210104 Đồ họa Mỹ thuật Nghệ thuật Cao đẳng
58 6210105 Gốm Mỹ thuật Nghệ thuật Cao đẳng
59 6210202 Nghệ thuật biểu diễn dân ca Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
60 6210208 Nghệ thuật biểu diễn xiếc Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
61 6210211 Diễn viên kịch - điện ảnh Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
62 6210212 Diễn viên sân khấu kịch hát Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
63 6210213 Diễn viên múa Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
64 6210214 Biên đạo múa Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
65 6210215 Huấn luyện múa Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
66 6210216 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
67 6210217 Biểu diễn nhạc cụ phương tây Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
68 6210221 Piano Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
69 6210222 Nhạc Jazz Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
70 6210225 Thanh nhạc Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
71 6210227 Sáng tác âm nhạc Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
72 6210228 Chỉ huy âm nhạc Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
73 6210230 Sản xuất phim Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
74 6210231 Sản xuất phim hoạt hình Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
75 6210232 Quay phim Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
76 6210233 Phục vụ điện ảnh, sân khấu Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
77 6210234 Đạo diễn sân khấu Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
78 6210235 Sản xuất nhạc cụ Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
79 6210237 Tạp kỹ Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
80 6210239 Sản xuất âm nhạc Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
81 6210240 Nghệ thuật trình diễn mẫu thời trang Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
82 6210241 Đạo diễn nghệ thuật biểu diễn xiếc Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Cao đẳng
83 6210303 Nhiếp ảnh Nghệ thuật nghe nhìn Nghệ thuật Cao đẳng
84 6210304 Ghi dựng đĩa, băng từ Nghệ thuật nghe nhìn Nghệ thuật Cao đẳng
85 6210305 Khai thác thiết bị phát thanh Nghệ thuật nghe nhìn Nghệ thuật Cao đẳng
86 6210306 Khai thác thiết bị truyền hình Nghệ thuật nghe nhìn Nghệ thuật Cao đẳng
87 6210307 Tu sửa tư liệu nghe nhìn Nghệ thuật nghe nhìn Nghệ thuật Cao đẳng
88 6210308 Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình Nghệ thuật nghe nhìn Nghệ thuật Cao đẳng
89 6210309 Công nghệ điện ảnh - truyền hình Nghệ thuật nghe nhìn Nghệ thuật Cao đẳng
90 6210310 Thiết kế âm thanh - ánh sáng Nghệ thuật nghe nhìn Nghệ thuật Cao đẳng
91 6210313 Kỹ sư âm thanh Nghệ thuật nghe nhìn Nghệ thuật Cao đẳng
92 6210401 Thiết kế công nghiệp Mỹ thuật ứng dụng Nghệ thuật Cao đẳng
93 6210402 Thiết kế đồ họa Mỹ thuật ứng dụng Nghệ thuật Cao đẳng
94 6210403 Thiết kế nội thất Mỹ thuật ứng dụng Nghệ thuật Cao đẳng
95 6210404 Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh Mỹ thuật ứng dụng Nghệ thuật Cao đẳng
96 6210407 Đúc, dát đồng mỹ nghệ Mỹ thuật ứng dụng Nghệ thuật Cao đẳng
97 6210408 Chạm khắc đá Mỹ thuật ứng dụng Nghệ thuật Cao đẳng
98 6210409 Gia công đá quý Mỹ thuật ứng dụng Nghệ thuật Cao đẳng
99 6210410 Kim hoàn Mỹ thuật ứng dụng Nghệ thuật Cao đẳng
100 6210412 Kỹ thuật sơn mài và khảm trai Mỹ thuật ứng dụng Nghệ thuật Cao đẳng