reCAPTCHA demo: Simple page
Back

Ngành Nhân văn

Mã ngànhTên ngành họcNhóm ngành họcLĩnh vựcCấp
7220101Tiếng Việt và văn hóa Việt NamNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt NamNhân vănĐại học
7220104Hán NômNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt NamNhân vănĐại học
7220105Ngôn ngữ JraiNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt NamNhân vănĐại học
7220106Ngôn ngữ KhmerNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt NamNhân vănĐại học
7220107Ngôn ngữ H'mongNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt NamNhân vănĐại học
7220108Ngôn ngữ ChămNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt NamNhân vănĐại học
7220110Sáng tác văn họcNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt NamNhân vănĐại học
7220112Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt NamNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt NamNhân vănĐại học
7220201Ngôn ngữ AnhNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoàiNhân vănĐại học
7220202Ngôn ngữ NgaNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoàiNhân vănĐại học
7220203Ngôn ngữ PhápNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoàiNhân vănĐại học
7220204Ngôn ngữ Trung QuốcNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoàiNhân vănĐại học
7220205Ngôn ngữ ĐứcNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoàiNhân vănĐại học
7220206Ngôn ngữ Tây Ban NhaNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoàiNhân vănĐại học
7220207Ngôn ngữ Bồ Đào NhaNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoàiNhân vănĐại học
7220208Ngôn ngữ ItaliaNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoàiNhân vănĐại học
7220209Ngôn ngữ NhậtNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoàiNhân vănĐại học
7220210Ngôn ngữ Hàn QuốcNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoàiNhân vănĐại học
7220211Ngôn ngữ ẢrậpNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoàiNhân vănĐại học
7229001Triết họcNhân văn khácNhân vănĐại học
7229008Chủ nghĩa xã hội khoa họcNhân văn khácNhân vănĐại học
7229009Tôn giáo họcNhân văn khácNhân vănĐại học
7229010Lịch sửNhân văn khácNhân vănĐại học
7229020Ngôn ngữ họcNhân văn khácNhân vănĐại học
7229030Văn họcNhân văn khácNhân vănĐại học
7229040Văn hóa họcNhân văn khácNhân vănĐại học
7229042Quản lý văn hóaNhân văn khácNhân vănĐại học
7229045Gia đình họcNhân văn khácNhân vănĐại học
6220101Tiếng Việt và văn hoá Việt NamNgôn ngữ, văn học và văn hoá Việt NamNhân vănCao đẳng
6220102Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt NamNgôn ngữ, văn học và văn hoá Việt NamNhân vănCao đẳng
6220103Việt Nam họcNgôn ngữ, văn học và văn hoá Việt NamNhân vănCao đẳng
6220201Phiên dịch tiếng Anh hàng khôngNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220202Phiên dịch tiếng Anh thương mạiNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220203Phiên dịch tiếng Anh du lịchNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220204Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mạiNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220205Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, thương mạiNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220206Tiếng AnhNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220208Tiếng PhápNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220209Tiếng Trung QuốcNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220211Tiếng Hàn QuốcNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220212Tiếng NhậtNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220213Tiếng TháiNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220214Tiếng Khơ meNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220215Tiếng LàoNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220216Tiếng Anh thương mạiNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220217Tiếng Anh du lịchNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
6220218Tiếng Anh lễ tân nhà hàng - khách sạnNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănCao đẳng
5220101Tiếng Việt và văn hoá Việt NamNgôn ngữ, văn học và văn hoá Việt NamNhân vănTrung cấp
5220102Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt NamNgôn ngữ, văn học và văn hoá Việt NamNhân vănTrung cấp
5220104Ngôn ngữ ChămNgôn ngữ, văn học và văn hoá Việt NamNhân vănTrung cấp
5220105Ngôn ngữ H'mongNgôn ngữ, văn học và văn hoá Việt NamNhân vănTrung cấp
5220106Ngôn ngữ JraiNgôn ngữ, văn học và văn hoá Việt NamNhân vănTrung cấp
5220107Ngôn ngữ KhmeNgôn ngữ, văn học và văn hoá Việt NamNhân vănTrung cấp
5220201Phiên dịch tiếng Anh hàng khôngNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
5220202Phiên dịch tiếng Anh thương mạiNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
5220203Phiên dịch tiếng Anh du lịchNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
5220204Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mạiNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
5220205Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, thương mạiNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
5220206Tiếng AnhNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
5220207Tiếng NgaNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
5220208Tiếng PhápNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
5220209Tiếng Trung QuốcNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
5220210Tiếng ĐứcNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
5220211Tiếng Hàn QuốcNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
5220212Tiếng NhậtNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
5220216Tiếng Anh thương mạiNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
5220217Tiếng Anh du lịchNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
5220218Tiếng Anh lễ tân nhà hàng - khách sạnNgôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoàiNhân vănTrung cấp
×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!