reCAPTCHA demo: Simple page
Back

Ngành Nông Lâm Nghiệp & Bảo Vệ Môi Trường

Mã ngànhTên ngành họcNhóm ngành họcLĩnh vựcCấp
7620101Nông nghiệpNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620102Khuyến nôngNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620103Khoa học đấtNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620105Chăn nuôiNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620109Nông họcNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620110Khoa học cây trồngNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620112Bảo vệ thực vậtNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620113Công nghệ rau hoa quả và cảnh quanNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620114Kinh doanh nông nghiệpNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620115Kinh tế nông nghiệpNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620116Phát triển nông thônNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620201Lâm họcLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620202Lâm nghiệp đô thịLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620205Lâm sinhLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620211Quản lý tài nguyên rừngLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620301Nuôi trồng thủy sảnThủy sảnNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620302Bệnh học thủy sảnThủy sảnNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620303Khoa học thủy sảnThủy sảnNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620304Khai thác thủy sảnThủy sảnNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7620305Quản lý thủy sảnThủy sảnNông, lâm nghiệp và thủy sảnĐại học
7850101Quản lý tài nguyên và môi trườngQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngĐại học
7850102Kinh tế tài nguyên thiên nhiênQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngĐại học
7850103Quản lý đất đaiQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngĐại học
7850201Bảo hộ lao độngDịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệpMôi trường và bảo vệ môi trườngĐại học
6620101Công nghệ sau thu hoạchNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620106Chế biến nông lâm sảnNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620109Khoa học cây trồngNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620112Trồng cây lương thực, thực phẩmNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620114Trồng cây công nghiệpNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620115Trồng cây ăn quảNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620116Bảo vệ thực vậtNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620117Chăn nuôi gia súc, gia cầmNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620118Chăn nuôi và chế biến thịt BòNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620119Chăn nuôiNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620120Chăn nuôi - Thú yNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620121Khuyến nôngNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620122Khuyến nông lâmNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620123Kỹ thuật dâu tằm tơNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620124Chọn và nhân giống cây trồngNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620125Kỹ thuật rau, hoa công nghệ caoNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620129Phát triển nông thônNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620130Quản lý và kinh doanh nông nghiệpNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620131Nông nghiệp công nghệ caoNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620132Nông lâm kết hợpNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620201Lâm nghiệpLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620202Lâm sinhLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620203Làm vườn - cây cảnhLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620204Kỹ thuật cây cao suLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620205Sinh vật cảnhLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620206Lâm nghiệp đô thịLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620207Quản lý tài nguyên rừngLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620208Kiểm lâmLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620301Công nghệ chế biến thủy sảnThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620302Chế biến và bảo quản thuỷ sảnThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620303Nuôi trồng thuỷ sảnThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620304Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọtThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620305Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620306Khai thác, đánh bắt hải sảnThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620310Phòng và chữa bệnh thủy sảnThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6620312Kiểm ngưThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCao đẳng
6850102Quản lý đất đaiQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngCao đẳng
6850103Quản lý tài nguyên và môi trườngQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngCao đẳng
6850104Bảo vệ môi trường đô thịQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngCao đẳng
6850105Bảo vệ môi trường công nghiệpQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngCao đẳng
6850106Bảo vệ môi trường biểnQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngCao đẳng
6850109Xử lý dầu tràn trên biểnQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngCao đẳng
6850110Xử lý rác thảiQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngCao đẳng
6850112Kiểm soát và bảo vệ môi trườngQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngCao đẳng
6850203Bảo hộ lao độngDịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệpMôi trường và bảo vệ môi trườngCao đẳng
5620102Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sảnNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620103Công nghệ kỹ thuật chế biến sản phẩm cây nhiệt đớiNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620104Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản sản phẩm cây công nghiệpNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620105Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản sản phẩm cây ăn quảNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620106Chế biến nông lâm sảnNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620107Sản xuất thức ăn chăn nuôiNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620108Nông vụ mía đườngNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620109Khoa học cây trồngNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620110Trồng trọtNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620111Trồng trọt và bảo vệ thực vậtNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620112Trồng cây lương thực, thực phẩmNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620113Trồng rauNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620114Trồng cây công nghiệpNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620115Trồng cây ăn quảNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620116Bảo vệ thực vậtNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620117Chăn nuôi gia súc, gia cầmNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620118Chăn nuôi và chế biến thịt BòNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620119Chăn nuôiNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620120Chăn nuôi - Thú yNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620122Khuyến nông lâmNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620123Kỹ thuật dâu tằm tơNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620124Chọn và nhân giống cây trồngNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620125Kỹ thuật rau, hoa công nghệ caoNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620126Thuỷ lợi tổng hợpNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620127Quản lý thuỷ nôngNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620128Quản lý nông trạiNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620129Phát triển nông thônNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620130Quản lý và kinh doanh nông nghiệpNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620131Nông nghiệp công nghệ caoNông nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620201Lâm nghiệpLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620202Lâm sinhLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620203Làm vườn - cây cảnhLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620204Kỹ thuật cây cao suLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620205Sinh vật cảnhLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620206Lâm nghiệp đô thịLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620207Quản lý tài nguyên rừngLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620208Kiểm lâmLâm nghiệpNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620301Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sảnThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620302Chế biến và bảo quản thuỷ sảnThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620303Nuôi trồng thuỷ sảnThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620304Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọtThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620305Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620306Khai thác, đánh bắt hải sảnThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620307Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sảnThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620308Khai thác hàng hải thuỷ sảnThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620309Bệnh học thủy sảnThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620310Phòng và chữa bệnh thủy sảnThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620311Khuyến ngưThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5620312Kiểm ngưThuỷ sảnNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnTrung cấp
5850101Quản lý tài nguyên nướcQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngTrung cấp
5850102Quản lý đất đaiQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngTrung cấp
5850103Quản lý tài nguyên và môi trườngQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngTrung cấp
5850104Bảo vệ môi trường đô thịQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngTrung cấp
5850105Bảo vệ môi trường công nghiệpQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngTrung cấp
5850106Bảo vệ môi trường biểnQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngTrung cấp
5850107Quản lý tài nguyên biển và hải đảoQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngTrung cấp
5850108Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh họcQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngTrung cấp
5850109Xử lý dầu tràn trên biểnQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngTrung cấp
5850110Xử lý rác thảiQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngTrung cấp
5850111An toàn phóng xạQuản lý tài nguyên và môi trườngMôi trường và bảo vệ môi trườngTrung cấp
5850201An toàn lao độngDịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệpMôi trường và bảo vệ môi trườngTrung cấp
5850202Bảo hộ lao động và môi trườngDịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệpMôi trường và bảo vệ môi trườngTrung cấp
5850203Bảo hộ lao độngDịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệpMôi trường và bảo vệ môi trườngTrung cấp