Back

Nghĩa vụ của Người Bán và Khách Hàng trong Mỗi Giao Dịch

1. Nghĩa vụ của Người Bán:

  • Cung cấp thông tin chính xác: Người bán có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm/dịch vụ, bao gồm cả giá cả, tính năng, chất lượng, và hạn chế nếu có.
  • Đảm bảo chất lượng: Người bán cần đảm bảo sản phẩm/dịch vụ đáp ứng chất lượng được cam kết và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh, và pháp luật liên quan.
  • Giao hàng đúng hẹn: Người bán phải giao sản phẩm/dịch vụ đúng thời hạn đã cam kết, trừ khi có thoả thuận khác với khách hàng.
  • Hỗ trợ khách hàng: Người bán cần cung cấp hỗ trợ cho khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ, giải quyết vấn đề, và trả lời các câu hỏi liên quan.
  • Tuân thủ chính sách hoàn trả: Người bán phải tuân thủ chính sách hoàn trả đã quy định, xử lý đúng các yêu cầu hoàn trả từ khách hàng.

2. Nghĩa vụ của Khách Hàng:

  • Thanh toán đúng hạn: Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho sản phẩm/dịch vụ đã mua.
  • Sử dụng hợp lý: Khách hàng nên sử dụng sản phẩm/dịch vụ một cách hợp lý, tuân thủ hướng dẫn sử dụng và an toàn, tránh việc sử dụng sai mục đích hoặc gây hại.
  • Bảo quản sản phẩm: Khách hàng cần bảo quản sản phẩm/dịch vụ một cách đúng cách để duy trì chất lượng và tránh hỏng hóc không cần thiết.
  • Thông báo về vấn đề: Khách hàng cần thông báo cho người bán về bất kỳ vấn đề hoặc khiếu nại liên quan đến sản phẩm/dịch vụ, để có cơ hội giải quyết trong thời gian sớm nhất.
  • Tuân thủ chính sách hoàn trả: Khách hàng phải tuân thủ các quy định và thủ tục trong chính sách hoàn trả của người bán khi muốn yêu cầu hoàn trả sản phẩm/dịch vụ.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo và không thể thay thế cho các quy định pháp luật hiện hành. Cả người bán và khách hàng nên tham khảo kỹ quy định pháp luật và thỏa thuận cụ thể trước khi thực hiện giao dịch.

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!