reCAPTCHA demo: Simple page
Back

Free SWOT cho cá nhân

Để nhận được kết quả chính xác mong bạn hãy thật nghiêm túc với câu trả lời của mình .Và khi có kết quả bạn hãy liên hệ đến người hỗ trợ của bạn để nhận được sự tư vấn tốt nhất

Step 1 of 5

ĐIỂM MẠNH (Strengths)

ĐIỂM MẠNH (Strengths)

Câu 1: Bạn có những lợi thế nào hơn người khác? (Kỹ năng, bằng cấp, các mối quan hệ…)

Câu 2: Những điều gì bạn làm tốt hơn, dễ dàng hơn người khác ?

Câu 3: Những kỹ năng, công việc nào bạn làm được đánh giá cao ?

Câu 4: Sếp bạn hay đồng nghiệp thường nói bạn mạnh điểm nào ?

Câu 5: Bạn tự hào nhất về mình ở điểm nào ? Thành tựu của bạn ?

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!