Back

Free Giá trị cá nhân

Để nhận được kết quả chính xác mong bạn hãy thật nghiêm túc với câu trả lời của mình .Và khi có kết quả bạn hãy liên hệ đến người hỗ trợ của bạn để nhận được sự tư vấn tốt nhất

Step 1 of 2

Câu 1 : Tại sao việc sắp xếp thứ tự ưu tiên các Giá Trị Cá Nhân lại quan trọng?Bắt buộc
Câu 1: Tại sao việc sắp xếp thứ tự ưu tiên các Giá Trị Cá Nhân lại quan trọng ?
Câu 2 : Giá Trị Cá Nhân là gì?Bắt buộc
Câu 2: Giá Trị Cá Nhân là gì?
Câu 3 : Giá Trị Cá Nhân được hình thành thông qua những nguồn nào?Bắt buộc
Câu 3: Giá Trị Cá Nhân được hình thành thông qua những nguồn nào ?
Câu 4 : Vì sao Giá Trị Cá Nhân lại quan trọng đối với việc định hướng sự nghiệp?Bắt buộc
Câu 4: Vì sao Giá Trị Cá Nhân lại quan trọng đối với việc định hướng sự nghiệp ?
Câu 5 : Theo nhà xã hội học Morris Massey, ba giai đoạn hình thành Giá Trị Cá Nhân là :Bắt buộc
Câu 5: Theo nhà xã hội học Morris Massey, ba giai đoạn hình thành Giá Trị Cá Nhân là:
Câu 1 : Khi bạn mô tả Giá Trị Cá Nhân của mình, bạn không nênBắt buộc
Câu 6: Khi bạn mô tả Giá Trị Cá Nhân của mình, bạn không nên
×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!