Back

Ngành Báo Chí Và Truyền Thông

Mã ngànhTên ngành họcNhóm ngành họcLĩnh vựcCấp
7320101Báo chíBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinĐại học
7320104Truyền thông đa phương tiệnBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinĐại học
7320105Truyền thông đại chúngBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinĐại học
7320106Công nghệ truyền thôngBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinĐại học
7320107Truyền thông quốc tếBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinĐại học
7320108Quan hệ công chúngBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinĐại học
7320201Thông tin - Thư việnThông tin - Thư việnBáo chí và thông tinĐại học
7320205Quản lý thông tinThông tin - Thư việnBáo chí và thông tinĐại học
7320303Lưu trữ họcVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinĐại học
7320305Bảo tàng họcVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinĐại học
7320401Xuất bảnXuất bản - Phát hànhBáo chí và thông tinĐại học
7320402Kinh doanh xuất bản phẩmXuất bản - Phát hànhBáo chí và thông tinĐại học
6320101Phóng viên, biên tập đài cơ sởBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinCao đẳng
6320103Báo chíBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinCao đẳng
6320104Công nghệ phát thanh - truyền hìnhBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinCao đẳng
6320105Công nghệ truyền thôngBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinCao đẳng
6320106Truyền thông đa phương tiệnBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinCao đẳng
6320108Quan hệ công chúngBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinCao đẳng
6320201Hệ thống thông tinThông tin - Thư việnBáo chí và thông tinCao đẳng
6320202Hệ thống thông tin quản lýThông tin - Thư việnBáo chí và thông tinCao đẳng
6320205Thư việnThông tin - Thư việnBáo chí và thông tinCao đẳng
6320206Khoa học thư việnThông tin - Thư việnBáo chí và thông tinCao đẳng
6320208Thư viện - Thông tinThông tin - Thư việnBáo chí và thông tinCao đẳng
6320209Công nghệ thiết bị trường họcThông tin - Thư việnBáo chí và thông tinCao đẳng
6320301Văn thư hành chínhVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinCao đẳng
6320302Văn thư - lưu trữVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinCao đẳng
6320303Lưu trữVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinCao đẳng
6320304Thư kýVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinCao đẳng
6320306Thư ký văn phòngVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinCao đẳng
6320307Bảo tàngVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinCao đẳng
6320401Thiết kế, chế bản xuất bản phẩmXuất bản - Phát hànhBáo chí và thông tinCao đẳng
6320402Biên tập xuất bản phẩmXuất bản - Phát hànhBáo chí và thông tinCao đẳng
6320403Phát hành xuất bản phẩmXuất bản - Phát hànhBáo chí và thông tinCao đẳng
5320101Phóng viên, biên tập đài cơ sởBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320102Phóng viên, biên tậpBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320103Báo chíBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320104Công nghệ phát thanh - truyền hìnhBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320105Công nghệ truyền thôngBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320106Truyền thông đa phương tiệnBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320107Tổ chức sự kiệnBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320108Quan hệ công chúngBáo chí và truyền thôngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320201Hệ thống thông tin văn phòngThông tin - Thư việnBáo chí và thông tinTrung cấp
5320202Hệ thống thông tin quản lýThông tin - Thư việnBáo chí và thông tinTrung cấp
5320203Lưu trữ và quản lý thông tinThông tin - Thư việnBáo chí và thông tinTrung cấp
5320204Thông tin đối ngoạiThông tin - Thư việnBáo chí và thông tinTrung cấp
5320205Thư việnThông tin - Thư việnBáo chí và thông tinTrung cấp
5320207Thư viện - Thiết bị trường họcThông tin - Thư việnBáo chí và thông tinTrung cấp
5320301Văn thư hành chínhVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320302Văn thư - lưu trữVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320303Lưu trữVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320304Thư kýVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320305Hành chính văn phòngVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320306Thư ký văn phòngVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320307Bảo tàngVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320308Bảo tồn và khai thác di tích, di sản lịch sử - văn hóaVăn thư - Lưu trữ - Bảo tàngBáo chí và thông tinTrung cấp
5320401Thiết kế, chế bảnXuất bản - Phát hànhBáo chí và thông tinTrung cấp
5320402Xuất bảnXuất bản - Phát hànhBáo chí và thông tinTrung cấp
5320403Phát hành xuất bản phẩmXuất bản - Phát hànhBáo chí và thông tinTrung cấp
5320404Quản lý xuất bản phẩmXuất bản - Phát hànhBáo chí và thông tinTrung cấp
×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!