Mã 0110 Sĩ quan quân đội


Mã 0110: Sĩ quan quân đội

MÔ TẢ

– Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi chung là sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng.

NHIỆM VỤ

 • Sĩ quan là lực lượng nòng cốt của quân đội và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác, bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
 • Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế – Xã hội, tham gia phòng thủ dân sự, cùng toàn dân xây dựng đất nước; thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

CÁC NGHỀ PHÂN LOẠI

– Sĩ quan gồm có: sĩ quan chỉ huy, tham mưu; sĩ quan chính trị; sĩ quan hậu cần; sĩ quan kỹ thuật; sĩ quan chuyên môn khác.

KHẢ NĂNG CẦN CÓ

 • Cần có phẩm chất đạo đức tốt
 • Cần có tư tưởng chính trị rõ ràng
 • Có khả năng quản lý tốt
 • Tinh thần quả cảm, mạnh mẽ, công bằng, liêm chính, văn minh

HỌC VẤN TỐI THIỂU

Tốt nghiệp THPT

CON ĐƯỜNG HỌC

Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Quân sự

Mã ngành Tên ngành học
7860201 Chỉ huy tham mưu Lục quân
7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân
7860203 Chỉ huy tham mưu Không quân
7860204 Chỉ huy tham mưu Phòng không
7860205 Chỉ huy tham mưu Pháo binh
7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng – thiết giáp
7860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công
7860214 Biên phòng
7860217 Tình báo quân sự
7860218 Hậu cần quân sự
7860219 Chỉ huy, tham mưu thông tin
7860220 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật
7860222 Quân sự cơ sở
7860226 Chỉ huy kỹ thuật Phòng không
7860227 Chỉ huy kỹ thuật Tăng – thiết giáp
7860228 Chỉ huy kỹ thuật công binh
7860229 Chỉ huy kỹ thuật hóa học
7860231 Trinh sát kỹ thuật
7860232 Chỉ huy kỹ thuật hải quân
7860233 Chỉ huy kỹ thuật tác chiến điện tử

 

KỸ NĂNG CƠ BẢN

 • Kỹ năng mềm (giao tiếp, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, ra quyết định; lắng nghe và phản hồi…)
 • Kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc
 • Kỹ năng quản lý thời gian

NƠI LÀM VIỆC

 • Doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam
 • Các tổ chức quân sự
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Nội dung bài viết

Bài viết mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!